Kontigent

Priser for medlemskap i Strengereid Idrettslag (2016)

Enkeltmedlem: 300,-

Familie: 600,-

Tileggsavgift for bueskyting:

Enkeltmedlem: 250,-

Familie: 500,-

Innbetaling til konto: 2801.26.51807 – innbetaling merkes med navn